Zadzwoń do nas: 796 169 714

15. 08. 19
Odsłony: 46650
Skończone 21 lat
W Polsce od takiego wieku można się starać o zawód taksówkarza.
Prawo jazdy kategorii B
Zdany kurs prawa jazdy.
Zaświadczenie lekarkie o zdrowiu
Kandydat musi być zdrowy - poświadczyć to musi zaświadczenie lekarskie, że jest zdolny do wykonywania zawodu taksówkarza.
Ukończone szkolenie z transportu drogowego
Może to być też potwierdzenie, że przez 5 lat pracowało się w charakterze kierowcy.
Brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy
Wymagane jest orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Kandydat spełnia wymóg dobrej reputacji
Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo karne skarbowe, komunikacyjne, mienia, przeciw obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo naruszającym inne przepisy dotyczące wykonywania zawodu, jak również nie może być skazany za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Kandydat również nie może zostać taksówkarzem jeśli jest wydane w stosunku do niego prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Szkorzystaj

Zawód taksówkarza regulują lokalne przepisy – zazwyczaj kandydat musi zdać egzamin z topografii terenu na którym będzie wykonywać działalność oraz oczywiście posiadać oznakowany samochód, spełniający wymagania określone przepisami.

Po ich spełnieniu może ubiegać się o licencję taksówkarza.

Informacje o autoszkole prowadzącej szkolenie: www.autoszkolapremium.pl.